Putatgede - Mengeti Dinten Kamardikan, Supriyadi Ngajak Punggowo Deso Lan Masyarakat Ndongo Bebarengan

Mengeti Dinten Kamardikan, Supriyadi Ngajak Punggowo Deso Lan Masyarakat Ndongo Bebarengan

Putatgede - Saiki 16 Agustus 2019 utawa wengi biasane diarani wengi ing 17 Agustus utawa wengi ing pitulasan Agustus. Minangka warga negara Indonesia, mesthine kita ngerti yen saben 17 Agustus kita mengeti dina Proklamasi Kamardikan Republik Indonesia (RI). Nalika iku ing wektu kasebut (17 Agustus 1945) proklamator sing dikasihi (Sukarno lan Mohammad Hatta) ngumumake kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). sawise ngliwati proses perjuangan sing ora cendhak. Kacathet ing sejarah mung ana 3,5 abad (350 taun) tumrap kekejeman para penjajah saka negara kincir angin Walanda ditambah 3,5 taun nglawan kekejeman negara tanggane sing asring diarani negara srengenge utawa ing tanah Sakura, Jepang. Iki mung kacathet ing sejarah, sampeyan ngerti lan yakin isih akeh sing ora kejawab amarga sejarah kawektu iku kewatesan media lan manungsa kanggo ngatur data sing ana.

Masyarakat ing bedo-bedo wilayah, utamane ing Putatgede kanthi sekeco nganakake pengetan Kamardikan ing wengi tanggal 17 Agustus, saliyane acara resmi sing dianakake Pemerintah saka tingkat kabupaten nganti sak negoro. Syukuran dening masyarakat dianakake ing omah warga utawa ing dalan kanthi nggelar tikar utawa karpet, lan dirawuhi dening masyarakat sekitar kanthi nggawa tumpengan utawa maeman (piring lan lauk sisih dibungkus kothak utawa wadhah plastik sing bisa digawa mulih).

Wis dadi tradhisi, Pemerintahan Desa Putatgede uga mengeti ulang taun kaping 74 ing bengi iki, kanthi ngucap syukur bebarengan sekalian maos tahlil sing ditujokake kanggo ruh para pahlawan sing wis sedo. Acara syukuran dirawuhi kabeh pejabat desa, BPD, lan lembaga desa bebarengan karo tokoh masarakat ing sekitar kantor bale desa. Motong tumpeng dadi pucuking acara, dilakoni dening Kepala Desa banjur diwenehake menyang Ketua BPD Desa Putatgede. Banjur diterusake kanthi acara ramah tamah, pemerintah desa ugo nyawisake dhaharan prasmanan bakso kanggo dinikmati para tamu ing bengi iki.

Pak Lurah Supriyadi ugo mengetke naliko maringi sambutan, "Monggo kito sedoyo ngisi kamardikan iki kanti kegiatan ingkang migunani tumraping tatanan Agomo lan negoro, Ojo nganti kanggo ukoro-ukoro kang sing ora becik." (adm)


Dipost : 16 Agustus 2019 | Dilihat : 1185

Share :